Μοτο

Μηχανές
Φορ. Ίπποι Θεσσαλονίκη* Υπόλοιπη Μακεδονία*
0-50 27.9€ 26.51€
51-125 36.71€ 34.56€
126-250 41.1€ 38.57€
251-500 52.7€ 49.16€
501 & άνω 60.85€ 56.6€
*Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για το έτος 2016

 

Καλύψεις:

  • Σωματικές βλάβες τρίτων
  • Υλικές ζημιές τρίτων
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο
  • Προστασία Bonus
  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
  • Φροντίδα ατυχήματος