Ταξι

 

ΤΑΞΙ
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 2012 – ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Περιοχές έως 15hp 16hp και άνω>
Πάτρα, Θεσσαλονίκη
-2050-
618,25€ 644,85€
Λοιπή Ελλάδα & Κρήτη
(Έκτος Αττικής)
-2052-
403,85€ 419,35€
Δωδεκάνησα , Κέρκυρα, Θράκη, Λοιπά Νησιά
-2051-
342,85€ 350,35€
*Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για το έτος 2014

 

Καλύψεις:

 • Αστική Ευθύνη Σβ-Υζ,
 • Α.Ε Φυλασσόμενων Χώρων
 • Ανασφάλιστο Όχημα
 • Προστασία Bonus-Malus
 • Οδική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Ρυμούλκηση
Συμπληρωματικες Καλυψεις
Καλύψεις Ετήσια Ασφάλιστρα
Νομική Προστασία (€ 15.000) 15,80
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (€ 15.000) 15,36
Θρ. Κρυστάλλων & Αερόσακου (€ 1.500) 40,53
Αερόσακοι 5,21
Πυρκαϊά & Τρομοκρατικές Ενέργειες
Ανά 1.000€ Κεφάλαιο
10,50
Ολική Κλοπή Ανά 1.000€ Κεφάλαιο 8,67
Σημείωση:
 1. Η Κάλυψη της κλοπής παρέχεται με ισόποσο κεφάλαιο πυρκαγιάς, σε οχήματα έως 10 ετών και πάνω από € 5.000 εμπορική αξία.
 2. Παρέχονται Τρίμηνα, Τετράμηνα, Εξάμηνα και Ετήσια συμβόλαια.
 3. Δεν παρέχεται καμία επιπλέον έκπτωση επί του τιμολογίου σε καμία έδρα
 4. Για την ασφάλιση των Ε.Ι.Χ. των ιδιόκτητων ταξί παρέχεται έκπτωση 15% χωρίς μείωση προμήθειας (η έκδοση των συγκεκριμένων συμβολαίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εταιρεία).