Φορτηγά

Φορτηγά
Φορ. Ίπποι Θεσσαλονίκη* Υπόλοιπη Μακεδονία*
0-10 93€ 76€
11-15 124.19€ 99.49€
16-20 138.6€ 109€
21-30 151.54€ 120€
31-40 167.11€
*Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για το έτος 2016

 

Καλύψεις:

  • Σωματικές βλάβες τρίτων
  • Υλικές ζημιές τρίτων
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο
  • Προστασία Bonus