Στα 114 εκατ. ευρώ, πέρυσι, οι «φιλικές» αποζημιώσεις

Στο ποσό των 114 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2016 μέσω του Συστήματος Άμεσων Πληρωμών (Φιλικός Διακανονισμός) για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από τροχαία ατυχήματα.

 H αξία των αποζημιώσεων διαμορφώθηκε περίπου στα επίπεδα του 2015 (119 εκατ. ευρώ) καταγράφοντας, πέρυσι, μια μικρή μείωση κατά 5%.

 Μικρή μείωση σημειώθηκε και στο πλήθος των καταβολών, αφού κατά το 2016 ξεπέρασαν τις 151.000, όταν ένα χρόνο πριν είχαν ξεπεράσει τις 154.000 (μείωση 2%). Στο μεταξύ, ο αριθμός των οχημάτων που εντάχθηκαν στο ΣΑΠ αυξήθηκε πέρσι στα 4,530εκατομμύρια από 4,480 εκατομμύρια ένα χρόνο πριν.

Ενδιαφέρον έχει όμως και το γεγονός ότι το 2016 καταγράφηκε και μια μικρή «διόρθωση» στο μέσο κόστος αποζημιώσεων κατά περίπου 3% για τις υλικές ζημιές και κατά περίπου 7% για τις σωματικές βλάβες. Και στις δύο κατηγορίες αποζημιώσεων το μέσο κόστος ζημιάς διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 700 με 750 ευρώ. Επίσης, μικρή μείωση, της τάξης του 3%, καταγράφηκε πέρυσι και στη συχνότητα των ατυχημάτων.

Σημειώνεται ότι, στο Σύστημα Άμεσων Πληρωμών, στο οποίο συμμετέχει σχεδόν το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών εταιρειών, εντάχθηκε πέρυσι περίπου το ένα στα δύο τροχαία ατυχήματα.